Geen objecten gevonden

Welke gegevens heb ik nodig voor het bezichtigen van een woning?

Als u een woning wilt bezichtigen die u is toegewezen toetsen wij of de door u opgegeven informatie correct is. Wanneer blijkt dat de door u opgegeven informatie bij het inschrijven niet klopt dan kan de aanbieding worden ingetrokken. Zorg daarom bij inschrijving dat u de juiste gegevens invult en dat u deze bijwerkt als uw persoonlijke situatie verandert.

Om een woning te kunnen bezichtigen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

• De belastingaanslag van de belastingdienst of een IBRI formulier wat u gratis opvraagt bij de belastingdienst (0800-0543). Dit hebben wij nodig om het officiële verzamelinkomen van u en uw eventuele partner of meeverhuizende volwassene(n), niet zijnde thuiswonende kinderen, te bepalen.
• Een geldig legitimatiebewijs (ook van eventueel meeverhuizende volwassenen, behalve als dit thuiswonende kinderen zijn)
• Een uittreksel van het adressenregister van de gemeente waar u op dat moment woont van maximaal drie maanden oud (vanwege uw gezinssamenstelling en woonhistorie);
• Indien u nu niet een woning van ons huurt: een verklaring van uw verhuurder of hypotheekverstrekker (van de laatste door u zelfstandig bewoonde woning);
• Een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie;
• Als u punten voor economische binding opgaf: uw werkgeversverklaring.

U mag 3x een aanbieding weigeren, na een 4e weigering vervalt uw inschrijfnummer.

Door Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) kunnen bouwdelen of de indeling van een woning afwijken. De nieuwe huurder dient de door ons goedgekeurde wijzigingen te accepteren.

Let op: Woningen van Woningstichting Den Helder worden toegewezen op basis van een andere huur-inkomentabel dan de woningen van Helder Vastgoed BV.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden