Geen objecten gevonden

Urgentie aanmelden

Aanmelden urgentie

U richt uw verzoek om urgentie aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, maar zorgt dat uw aanvraag terecht komt bij Woningstichting Den Helder. Het correspondentieadres van Woningstichting Den Helder is postbus 90, Den Helder.

In uw aanvraag vermeldt u in ieder geval:
a. naam, adres, woonplaats, leeftijd, nationaliteit en, indien van toepassing, de verblijfstitel van de aanvrager, en
b. samenstelling van het huishouden en de hoogte van het huishoudinkomen van de aanvrager, en
c. aanduiding van de urgentiecategorie waartoe aanvrager meent te behoren, en
d. de reden waarom u urgentie aanvraagt.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden